Žatecká nemocnice má nového ředitele. Stal se jím Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ve funkci nahradí Čestmíra Nováka, který na vlastní žádost z postu odchází k 30. červnu.

Správní rada nemocnice vybírala celkem ze šesti kandidátů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. „Pan magistr Zetek byl podle správní rady nejlepším uchazečem ve výběrovém řízení a správní rada se pro něj rozhodla jednohlasně. Jeho koncepce rozvoje žatecké nemocnice splňovala představy správní rady o tom, jak se by se měla rozvíjet. Měla by se podle ní rozšiřovat a navázat na vše dobré, co se v minulých letech v nemocnici podařilo," sdělil Petr Šmíd, předseda správní rady Nemocnice Žatec.

Připomeňte si: Ředitel žatecké nemocnice končí. Podal výpověď

Mgr. Ing. Jindřich Zetek (50 let) je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor právo. Působil na různých manažerských pozicích ve zdravotnictví. Byl například ředitelem mostecké nemocnice, pak pracoval na různých manažerských postech v Krajské zdravotní.

Od roku 2013 do současnosti je generálním ředitelem soukromé vysoké školy B.I.B.S., která působí v Praze, Brně a Bratislavě.

Nemocnice Žatec je obecně prospěšná společnost vlastněná městem. Má čtyři lůžková oddělení, zaměstnává přes dvě stě lidí.