Městys Nepomyšl, ležící na východním úpatí Doupovských hor, se rozhodl vrátit kostel sv. Mikuláše k užívání lidem. Chátrající památku nejprve získal, teď ji opravuje a v budoucnu ji chce využít ke kulturním akcím. Její význam podtrhují nástěnné malby, které odhalil restaurátor Michal Šelemba.

Svatostánek spolu se zámkem tvoří dominanty obce. Kostel je také součástí první písemné zmínky o obci samotné, která je datována rokem 1361. Postaven byl v gotickém slohu, v 18. století prošel barokní úpravou. „Průzkum prokázal, že zdánlivě nenápadná venkovská lokalita může ukrývat významné nálezy," řekl Šelemba.

Pod několika vrstvami objevil nástěnnou barokní olejomalbu s pašijovým výjevem a dokonce středověké malby. „Zachyceno je několik figur, přičemž je ještě otázkou, koho ztělesňují," uvedl restaurátor, podle kterého práce potrvají ještě dva až tři roky. „Kvalita maleb je velmi vysoká, přičemž ještě není odkryta klenba, rozluštění některých hádanek na nás teprve čeká," řekl Šelemba.

Odborníci zajistili statiku

Mezitím Nepomyšl kostel, který byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen v roce 2007, opravuje. První etapa, v níž odborníci zajistili statiku objektu, řemeslníci opravili a vyměnili krov a dřevěná schodiště a objekt získal novou střechu, skončila loni v květnu. „Náklady činily 4,6 milionu korun, z toho dotace činila 3,55 milionu korun. Teď probíhá poptávkové řízení na druhou etapu opravy, konkrétně na opravu fasády, kamenných prvků a celkové odvodnění stavby," řekl starosta Josef Lněníček. Náklady jsou zhruba milion korun na opravy a 450 tisíc korun na odvodnění.

Římskokatolická církev v roce 2011 převedla kostel na Nepomyšl darovací smlouvou. „Chtěli bychom, aby lidé přijali tento kostel opět za svůj a vytvořili si pozitivní vztah ke svatostánku jako ke kulturnímu dědictví, které zachovává duchovní hodnoty, které naši předkové považovali pro svůj život za důležité," uvedl Lněníček.

Prostory kostela chce městys využívat nejen k církevním obřadům, ale také ke kulturním akcím, jako jsou koncerty, přednášky, výstavy. „Po celkové opravě interiéru bychom byli rádi, aby toto významné místo navštěvovali také turisté," doplnil starosta.

Radka Fialová