Krajský úřad Ústeckého kraje veřejnou vyhláškou změnil pstruhový rybářský revír vodní nádrž Nepomyšl na Podbořansku, který byl vyhlášen 5. ledna 2006, na mimopstruhový revír.

Žádost o změnu podala v únoru místní organizace Českého rybářského svazu Podbořany.

Nádrž je charakterizována jako uzavřená voda bez přítoku a odtoku, kterou nelze vypustit a tím slovit přemnožené dravé druhy ryb, a to například štika obecná a sumec velký.

„Podle povoleného způsobu lovu na pstruhových vodách nelze tyto ryby vylovit v takovém množství, aby neškodily vysazovaným rybám, pstruhům, dle zarybňovacího plánu. Dále rybník v letních měsících tzv. kvete, hladina rybníka je pokryta vrstvou trávy, která vyrůstá ze dna. Z tohoto důvodu není možné vláčení či muškaření, tak jak to dovoluje řád pro vody pstruhové,“ uvedli ve své žádosti zástupci podbořanských rybářů.

Po změně revíru budou moci rybáři u Nepomyšle lovit dravce i dalšími technikami.