Elektřina nepůjde v obci 28. března od 8 do 15 hodin, důvodem je provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy.