Při setkání si lidé mohou nejen prohlédnout nově opravenou plochu a pobavit se u krátkého programu, ale také se vyjádřit k tomu, co by v budoucnu mělo zrekonstruovaný prostor zdobit. Stále totiž platí záměr města, že Nerudovo náměstí by mělo zkrášlit umělecké dílo. „Proto připravujeme v rámci Dne navíc také anketu, ve které se budeme ptát obyvatel na jejich názor,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

„Anketní lístky budou moci lidé vyplnit v průběhu akce Den navíc přímo na Nerudově náměstí nebo po jejím skončení prostřednictvím mobilního rozhlasu v Žatci, do kterého je možné se přihlásit zdarma,“ přiblížil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

O podobě uměleckého díla na náměstí se diskutuje už delší dobu. Loni do města přišla nabídka na vytvoření bronzové sochy Chmelového koně z dílny Michala Gabriela. Zastupitelé ji odmítli. Zpochybnili originalitu díla, zazněly argumenty, aby se plastika na náměstí více vztahovala k historii Žatce.

Padl návrh, že by se tam měla umístit socha lva.Ten byl součástí pomníku obětem první světové války v místě dnešní chmelničky vedle radnice. Během druhé světové války se socha z bronzu a mědi snesla a Němci ji chtěli přetavit na válečný materiál. K tomu ale nedošlo. Později ji koupil ze sběrných surovin ředitel školy ze Starých Splavů na Českolipsku. Nyní socha stojí v parčíku v této vesnici u Máchova jezera.

V Žatci se mělo za to, že se lev ztratil. To, že stojí u Máchova jezera, nikdo netušil. Teprve před lety na to přišel Žatečan Ivo Valášek, který tam pravidelně jezdí na dovolenou.

„Že by se socha do Žatce vrátila, je nepravděpodobné. Místní lidé ji už berou za svou, z jednání s tamní starostkou jsem pochopila, že by naše žádost byla zamítnuta,“ sdělila Hamousová. Možností ale je, že by se na Nerudovo náměstí umístila replika této sochy. I k tomu se lidé budou moci vyjádřit ve zmíněné anketě.

Po předloňské výměně vodovodu a kanalizace nechalo město loni na Nerudově náměstí opravit jeho povrch. Zaplatilo za to 8,7 milionu korun. Náměstí je oproti původnímu stavu vydlážděné, jsou na něm nové lampy veřejného osvětlení, lavičky, stromy nebo pítko.

Nyní se chystá druhá etapa rekonstrukce, která se dotkne okolních uliček. „Zahájení prací předpokládáme ve druhé polovině roku 2020,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková. Předpokládané náklady druhé etapy jsou téměř deset milionů korun. V rámci rekonstrukce dojde opět na opravy povrchů a výměnu osvětlení, počítá se také s úpravou zeleně a výstavbou podzemních kontejnerů na separovaný odpad.