Chybějí hlavně kvalifikovaní pracovníci především ve strojních profesích. Některé strojírenské firmy v okrese Louny jen obtížně hledají pracovníky, což může dokonce až vést k problémům ve splnění zakázek. Proto firma Lostr přišla s návrhem uspořádání rekvalifikačního kurzu, díky kterému chce potřebné dělníky získat. „Úřad práce v Lounech uspořádá s firmami Lostr a Praga ve spolupráci se Střední odbornou školou technickou v Lounech rekvalifikační kurz pro nezaměstnané vyučené v jiných než strojírenských oborech, nebo i se základním vzděláním,“ uvedl Petr Záhořík, ředitel Úřadu práce v Lounech.

Vhodných 12 až 15 kandidátů, kteří budou vybráni z současně evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, bude zařazeno do 17 týdenního kurzu s názvem Dělník pro strojírenskou výrobu. „Na výběru vhodných uchazečů a současně na financování rekvalifikací se bude podílet Úřad práce v Lounech a také poradenská firma Edost Chomutov. Jedinými závaznými podmínkami výběru je ukončené základní vzdělání a dobrý zdravotní stav, bez alergie na ropné produkty. Praxe ve strojírenském podniku není podmínkou,“ vysvětlil P. Záhořík.

Rekvalifikační kurz je zaměřen na praktické osvojení základních strojařských operací jako je ruční zpracování kovů, montážní práce nebo obrábění a svařování. Novinkou uvedeného kursu je vysoký podíl praxe na pracovišti budoucího zaměstnavatele. Frekventanti kurzu by tam měli absolvovat 120 hodin.