Poněkud nevšední prohlídku útrob kostelů mohou lidé zažít již v pátek 27. května, kdy se koná další ročník akce Noc kostelů.

V okrese Louny se k celorepublikové akci připojilo třináct svatostánků. Lidé budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si interiéry a věže kostelů v noční atmosféře a užít si pestrý program.

Cílem akce je představit křesťanství prostřednictvím doprovodných programů, které připravili dobrovolníci z jednotlivých farností, a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu. Program ve většině kostelů začíná v pátek v 18 hodin.

Jak vysoko je strop? Přineste si balonky

V Lounech mohou lidé navštívit kostel Církve čsl. husitské, kostel sv. Petra, Kostel Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků, Kostel sv. Mikuláše. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty a komentované prohlídky o historii kostelů.

V největším z nich, v kostele sv. Mikuláše, je připraven i zajímavý program pro nejmenší. Děti si budou moci pomocí balónků naplněných heliem a přivázaných k dlouhé niti samy změřit, jak je vysoko klenba kostela, a to od 19.30 hodin. V půl deváté začne přednáška o liturgických oděvech a předmětech. Zájemci se dozvědí, co a proč se v kostele používá, jakou to má historii a tradici. Úderem 22. hodiny se kostel ponoří do ticha, každý si může přijít vychutnat noční atmosféru kostela.

Ti odvážnější budou moci vystoupat na vysokou kostelní věž, kde návštěvníky provede ponocný, možná je zavede i do míst, kam jen tak někdo nesmí. Prohlídky začínají ve 20.00, 21.00, 21.30 a 22.00 hodin.

Vyvrcholením programu bude průvod městem se svíčkami na památku obětem katastrof. Účastníci se vydají ve 22.30 hodin od sloupu Panny Marie na Mírovém náměstí k pomníku Jana Husa, dále ke kostelu sv. Petra a na hřbitov u kostela Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků.

Program připravují i v obcích

Kostely budou otevřeny také v Dobroměřicích, Černčicích, Chožově, Košticích, Postoloprtech a Liběšicích.

Husova zvonice v LenešicíchSvé prostory nabídne návštěvníkům i chrám sv. Petra a Pavla v Peruci. V 17.50 uvítá příchozí slavnostní zvonění zvonů a v 18 hodin začne komentovaná prohlídka kostela. V půl sedmé pak zazpívá perucký sbor LPx-tet nejen duchovní písně. Ve 20.30 vystoupí smíšený pěvecký sbor Melodie z Libochovic a pět minut před čtyřiadvacátou hodinou přivítají půlnoční zvony nový den a symbolicky ukončí letošní Noc kostelů. Během celého večera si zájemci budou moci prohlédnout rovněž starý hřbitov, těm odvážnějším se nabízí i výstup na chrámovou věž, kde si mohou doslova sáhnout na kostelní zvony.

V Lenešicích si lidé budou moci prohlédnout rekonstruovaný kostel sv. Šimona a Judy, jehož věž se zřítila v roce 2008. Návštěvníci uvidí, jak pokračují stavební práce. Součástí programu bude putovní výstava Necháme to tak?, která mapuje zdevastované kostely a kapličky u nás. Nudit se nebudou ani děti, pro něž je připravena soutěž v kreslení. Ve 20 hodin vystoupí pěvecký sbor Kvítek, s příchodem soumraku uvidí návštěvníci vystoupení s ohni od souboru Ohnivé růže.

Zároveň bude otevřena i Husova zvonice (na snímku), kde si budou moci návštěvníci zazvučit na zvon.

Noc kostelů v okrese Louny - pátek 27. května


LOUNY

Kostel Církve čsl. husitské

18:00 Zahájení vyzváněním zvonu
18:10 Vernisáž výstavy „Kapličky“ - připraví žáci ZUŠ Louny ze třídy p. uč. Petry Steffelové
a p. uč. Jany Marešové, doprovodí chrámový sbor pod vedením Mgr. I. Derflerové
19:00 Přednáška „Proč zrovna Louny? Církev a město za Rakouska a po něm.“
PhDr. Jan Mareš, Ph.D., Státní okresní archiv Louny
20:30 Koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. Ivany Derflerové
21:30 Komentované prohlídky, možnost ztišení k modlitbě, individuální rozhovory Kostel sv. Petra
18:00 Koncert sboru Harmonie pod vedením Ing. Jiřího Kurky

Kostel Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků
19:00–23:00 Individuální prohlídka, možnost meditace nebo duchovního rozhovoru.
20:00 Koncert souboru Musica Optica. Pěvecké kvarteto představí staré kostelní písně, které
se zpívaly v době adventu, vánoc, postu i velikonoc.
21:00 O historii hřbitova a kostelíka přednáší PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

Kostel sv. Mikuláše
18:30 Přivítání návštěvníků a představení programu
18:40 Koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. Petra Bernarda. Zazní skladby z celého
církevního roku
19:30 Měření výšky stropu pomocí balónků. Děti si budou moci pomocí balónků naplněných
heliem a přivázaných k dlouhé niti sami změřit, jak je v Lounech vysoko klenba kostela.
20:30 Ukázky liturgických oděvů a předmětů. Zájemci se zde dovědí, co a proč se v kostele
používá, jakou to má historii, tradici apod.
21:30 Povídání o sv. Mikuláši. Biskup Mikuláš, patron Loun, je známou legendární postavou.
Jeho svátek je od středověku spojen s mnoha tradicemi. Přednáší Jaroslav Havrlant,
muzeum Louny.
22:00 Ticho v kostele. Přijďte si vychutnat noční atmosféru chrámového interiéru. Čas je určen
k tiché meditaci a individuální prohlídce kostela.

Ponocný na věži
20:00, 21:00, 21:30, 22:00 Hlásný neboli ponocný vás večer provede po věži a možná vás vezme i do míst, kam jste se ještě nepodívali. Prohlídky začnou po odtroubení hodin z věže.

22:30 Průvod městem se svíčkami na památku obětem katastrof
Společný průvod všech účastníků Noci kostelů od sloupu Panny Marie na Mírovém náměstí k pomníku M. Jana Husa, dále ke kostelu sv. Petra a na hřbitov u kostela Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků. U každého zastavení bude krátký program, na závěr modlitba „Otče náš“ a požehnání.


LENEŠICE

Kostel sv. Šimona a Judy
18:00 Prohlídka kostela a jeho obnovy
20:00 Koncert sboru Kvítek s přednáškou archeologa
21:35 Ohnivé růže
22:00 Zakončení

Po celou dobu budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu Necháme to tak; soutěž v kreslení Namaluj co vidíš – nejen pro děti, balónky štěstí

Husova zvonice
18:00 – 19:00 Výstava o historii zvonice
22:00 Závěrečné zazvonění
Návštěvníci si mohou zazvonit na zvon

POSTOLOPRTY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Úvodní slovo arciděkana
18:05 Koncert dětského sboru Blecha
19:00 – 19:15 Prohlídka kostela s možností výkladu
19:15 – 20:00 Koncert chrámového sboru
20:00 – 20:30 Biblické Slovo, provedení křížovou cestou
20:30 – 21:00 Prohlídka opraveného kostelního zvonu
21:00 – 22:00 Prohlídka kostela s možností výkladu

ČERNČICE

Kostel sv. Vavřince
18:00 – 22:00 Otevření kostela, možnost individuální prohlídky nebo meditace
19:00 – 19:30 Duchovní písně sboru Harmonie pod vedením Jiřího Kurky

DOBROMĚŘICE

Kostel sv. Matouše
17:30 – 19:00 Otevřený kostel. V případě zájmu bude otevřen i déle.
18:00 – 18:45 O historii Dobroměřic a kostela bude mluvit Jan Mareš

CHOŽOV

Kostel Církve československé husitské
18:00 – 20:00 Výstavka - vznik náboženské obce CČS(H) v Chožově. Výstavka zachycuje vznik náboženské obce v Chožově na základě dostupných pramenů. Přináší také autentické vzpomínky na prožité dětství a mládí v Chožově od sestry, která žije v současné době v Domově seniorů v Lounech.

KOŠTICE

Kostel sv. Antonína Paduánského
22:00 – 23:00 Koncert při svíčkách. Po dlouhé době se rozezvučí kostelní zvon

LIBĚŠICE U ŽATCE

Kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
16:00 – 17:00 Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve farním areálu
17:00 – 18:15 Mše svatá za obyvatele obce Liběšice. Hudbou a zpěvem bude doprovázet
Poutníčkův sbor
18:30 – 19:30 Koncert Ročovského pěveckého sboru
19:30 – 20:30 Prohlídka kostela s výkladem
20:30 – 22:00 Tichý kostel, prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní rozhovor
22:00 – 23:45 Zpívaná adorace s přímluvami
23:45 – 24:00 Modlitba kompletáře Po celý večer bude otevřeno Centrum Svaté Rodiny,
prodejna s literaturou, kalendáři, pohlednicemi a různými náboženskými
předměty, a výstava fotografií ze života farnosti

LIBČEVES – LAHOVICE

Kostel sv. Jakuba
18:00 – 22:00 Pohostinné přijetí. Program přináší příchozí, může být jen přijat, slyšen, lze
mu odpovědět, pokud je to jeho přání.