Čtyři kostely se v okrese Louny zapojily do akce Noc kostelů.

A netradiční prohlídky lákaly desítky zájemců. V Podbořanech například byla zpřístupněna hrobka, děti i dospělí návštěvníci si mohli prohlédnout kněžské oblečení, v kostele byla také výstava fotografií, farář Siudzik pro děti připravil zajímavé povídání o svatostánku, které děti sledovaly pohodlně usazení u oltáře.