Profesionální hasiči z okresu Louny cvičí v tomto týdnu na Ohři u Volenic.

Učí se přes řeku natahovat nornou stěnu. Na cvičení se vystřídají všechny tři jednotky z okresu – z Loun, Žatce i Podbořan. Cvičení komplikuje větší množství vody, které kvůli deštivému počasí v řece teče. To vytváří silný proud.

„Musíme se ale naučit natahovat nornou stěnu i za takovýchto podmínek,“ sdělil Petr Klíma, velitel požární stanice Žatec. Norná stěna se využívá při zachycení a likvidaci ropných látek, které uniknou do vody a plavou po hladině.

Kromě řeky Ohře ji hasiči využívají i na menších tocích. Naposledy ji v okrese Louny hasiči rozvinuli na potoce Blšanka v Kryrech na Podbořansku, kam vjelo v sobotu 12. dubna osobní auto a hrozil z něj únik oleje. Na řece Ohři v okrese Louny mají hasiči vytipováno více než deset míst, kde by v případě potřeby nornou stěnu rozvinuli. A na nich použití stěn cvičí. „Jsou to místa, kam se dostaneme s naší technikou a porost na březích umožňuje manipulaci se stěnou a její rozvinutí přes řeku,“ vysvětlil P. Klíma.