„Obě investiční akce jsou ve fázi projektové přípravy. Připravujeme je tak, aby se letos dokončila projektová příprava, získali jsme všechna povolení a provedli výběr zhotovitele. Zrealizujeme je v příštím roce,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje Kateřina Mazánková. „Chceme co nejlépe využít prostor pro parkování, ale i vhodně začlenit zeleň,“ dodala.

Řešit se také musela v případě ulice Stavbařů přeložka elektrického kabelu.