Nová trať by přinesla Lounům nejen komfortní vlakové spojení s Prahou, jež dnes není, ale také s Mostem a „podkrušnohorským“ koridorem, který spojuje západ a sever Čech. Výrazně by se tak urychlilo vlakové spojení Loun třeba s Karlovými Vary nebo Chebem. Nová trať z Prahy do Loun a Mostu by navíc položila základ konkurenceschopného spojení po železnici z Prahy do Karlových Varů. Dnes jezdí rychlíky mezi českou metropolí a západočeským lázeňským městem oklikou přes Ústí nad Labem, cestu zvládnou za více než tři hodiny. Autobusem je to o hodinu méně a s pokračující výstavbou dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary se tento čas bude nadále snižovat.

Vedení města Loun perspektivu lepšího železničního spojení na oba dva směry vítá, hlavně trasa do Prahy by při počtech lidí dennodenně dojíždějících za prací byla mnohými kvitována. „Přirozeně bychom rychlejší vlakové spojení uvítali. Nicméně zatím nás nikdo v souvislosti s novou tratí neoslovil,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Také v případě Loun by nová trať přinesla konkurenceschopnější spojení po železnici s Prahou. V současné době přímé vlakové spojení neexistuje, s přestupem v Kralupech nad Vltavou zabere cesta dvě a půl hodiny.

Autobusy ji zvládnou za hodinu a doba jejich jízdy se bude v souvislosti s dostavbou dálnice D7 Praha - Chomutov v nejbližších letech také zkracovat.

Nové železniční spojení Praha - Drážďany je v současné době ve fázi zpracovávání studie proveditelnosti. Ta by měla být hotová letos v červnu, nicméně Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) po ukončení dílčí první etapy zveřejnila první zjištění. „Navržené provozní a technické řešení bylo v této fázi vyhodnoceno jako ekonomicky efektivní. Pro optimální využití nové trati Praha - Drážďany a jejích přínosů se ukazuje jako velmi vhodné v méně zatížených úsecích provozovat trať ve smíšeném provozu spolu s nákladní dopravou, vedle přeshraničního tunelu pod Krušnými horami se jedná například o takzvaný Litoměřický tunel nebo právě větev do Loun a Mostu,“ popsal mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Trasa nové vysokorychlostní trasy z Prahy do Drážďan byla zatím stanovena jen velmi hrubě. Zvažovaná vedlejší trať do Loun by z ní měla odbočovat někde u Kralup nad Vltavou. Mezi Louny a Mostem se zvažují dvě varianty. Jedna vede zhruba v trase současných kolejí mezi Louny a Mostem, druhá směřuje více na západ kolem Postoloprt, čímž by obešla území Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Na druhou stranu by se na novou trať napojilo město Postoloprty.