Ukazuje, jak zpracovávání této významné pivovarské suroviny vytvořilo rozsáhlé území v okolí Žatce se zcela unikátními chmelařskými stavbami. Jejich soubor je nyní předmětem nominace města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
„Český chmel je od konce 18. století považován za nejlepší na světě, odrůda žatecký poloraný červeňák je dodnes světovým standardem pro hodnocení kvality jemně aromatických chmelů. Pěstování a zpracování této plodiny dalo v minulosti tamní krajině i jejím sídlům velmi specifickou podobu,“ upozornila hlavní autorka výstavy Lucie Radová z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Výstava, kterou připravila ústecká Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, navazuje na výzkumný projekt Národní a kulturní identity s názvem Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.

Čtrnáct výstavních česko-anglických bannerů seznamuje s historií pěstování chmele a se specifickými technologickými postupy při jeho sušení. „Představuje zároveň některé ze stovek dochovaných historických sušáren a na příkladu čtyř nejvýznamnějších chmelařských obcí Žatecka ukazuje, jaký dopad mělo toto odvětví na podobu sídel a okolní krajinu,“ vysvětlila Jana Kasaničová, tisková mluvčí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Na Žatecku dodnes stojí těchto sušáren stovky. Žádné jiné zemědělské odvětví nezanechalo po sobě tolik staveb, navíc koncentrovaných na relativně malém území. Jen málo těchto historických objektů v současné době slouží původnímu účelu a většina z nich, bohužel, postupně chátrá,“ dodala Lucie Radová.

V ústeckém infocentru

Výstavu Nejlepší chmel rodí česká země je nyní možné zhlédnout v infocentru v Ústí nad Labem. Pak bude k vidění v do atriu krajského úřadu, následně v květnu a červnu na zámku v Krásném Březně. Na letní prázdniny se přesune do centra českého chmelařství – do Stekníku u Žatce. V tamním zámku bude od 1. července do 30 září. „Expozice se připojí k výstavě s názvem Jak se češe do věrtele, která je věnovaná pamětníkům chmelových brigád na zámku Stekník v 50. a 60. létech,“ připomněla kastelánka zámku Jana Zajíčková. Tato výstava je na zámku od května loňského roku.

Výstava zároveň představuje některé z řady dochovaných historických sušáren. „Na Žatecku dodnes stojí stovky těchto sušáren. Žádné jiné zemědělské odvětví po sobě nezanechalo tolik staveb, navíc koncentrovaných na relativně malém území. Ovšem jen málo těchto historických objektů v současné době slouží původnímu účelu a většina z nich bohužel postupně chátrá,“ dodala Lucie Radová.

Expozice se zaměřuje i na celkovou proměnu regionu. „Na příkladu čtyř nejvýznamnějších chmelařských obcí Žatecka ukazuje, jaký dopad mělo toto odvětví na podobu sídel a okolní krajinu,“ vysvětlila mluvčí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.

Výstavu Nejlepší chmel rodí česká země je nyní možné zhlédnout v infocentru v Ústí nad Labem. Pak bude k vidění v atriu krajského úřadu, následně v květnu a červnu na zámku v Krásném Březně. Na letní prázdniny se přesune do centra českého chmelařství do Stekníku u Žatce. V tamním zámku bude od 1. července do 30 září. „Expozice se připojí k výstavě s názvem Jak se češe do věrtele, která je věnovaná pamětníkům chmelových brigád na zámku v 50. a 60. letech,“ řekla kastelánka Jana Zajíčková.