Je rozhodnuto. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke stavbě obřího plynovodu, který má vést také přes Žatecko a Podbořansko. Stanovilo několik desítek podmínek pro přípravu a vlastní stavbu, aby nový plynovod měl co možná nejmenší vliv na životní prostředí.

Plynovod v délce 150 kilometrů se má začít stavět už v příštím roce. Povede paralelně s plynovodem Gazela, který se budoval v roce 2012. Jednou z podmínek ministerstva je ochrana vodních toků. Například u Čeradic na Žatecku bude přecházet říčku Liboc, kde žije chráněný losos atlantský.

„Způsob překonání Liboce je z pohledu tohoto předmětu ochrany zásadní. Plynovod by měl tok křížit protlakem pod dnem. Nesmí být zasaženy ani doprovodné břehové porosty,“ uvedl Evžen Doležal, ředitel ministerského odboru posuzování vlivů na životní prostředí.

Co možná nejšetrněji má nový plynovod přecházet i přes všechny další vodní toky, například Ohři u Přívlak na hranici Žatecka a Chomutovska.

K přípravě nového plynovodu se vyjadřovaly také obce, podél kterých povede. Například Blatno u Podbořan. Gazela totiž vede nedaleko obce v souběhu s rodinnou zástavbou.

„Naší podmínkou je, aby nový plynovod šel od obce dál, než leží Gazela. Určitě ne blíž. Aby vycházely všechny bezpečnostní aspekty,“ sdělil starosta Blatna na Podbořansku Václav Beneš.

Naopak Vroutku se výstavba nového plynovodu dotkne jen málo. „Jeho trasa povede po okraji našeho katastrálního území daleko od zástavby, takže s tím žádný problém nemáme,“ sdělil starosta Jaromír Kubelka.

Stejně jako Gazela má nový plynovod s názvem Capacity 4Gas posílit tranzitní možnosti, jak přepravovat norský a hlavně ruský plyn z Baltského moře přes Německo do střední Evropy. A do budoucna také plyn z mimoevropských zdrojů.

Naváže na nový německý plynovod Eugal, který se zase napojí na podmořský plynovod Nord Stream II z Ruska. Průměr potrubí u Capacity 4Gas bude stejný jako u Gazely, tedy 140 cm. I jeho kapacita bude podobná – 30 miliard metrů krychlových plynu za rok.

Přepravu zemního plynu na území České republiky zajišťuje společnost Net4Gas. Ta za výstavbu nového vstupního bodu na česko-německých hranicích u Hory Svaté Kateřiny v Krušných horách na Mostecku, novou kompresorovou stanici v Ústeckém kraji a nový plynovod do Plzeňského kraje zaplatí zhruba půl miliardy eur, tedy přibližně 13 miliard korun.

„Nová linie plynovodu bude kopírovat trasu stávajícího plynovodu Gazela. Umožní, aby plyn protékal severní i jižní větví našich tranzitních plynovodů,“ uvedl výkonný ředitel Net4Gas Radek Benčík.