Psi v Novém Sedle na ulicích a veřejných pozemcích se mohou pohybovat pouze na vodítku; majitel nesmí dopustit jejich volný pohyb na veřejných místech. Uvádí to nová vyhláška, kterou přijali zastupitelé obce. Platit začne od 15.března.

„Na veřejném prostranství nesmí probíhat jakýkoli výcvik psů. Pokud je pes agresivní, musí mít i náhubek. Majitel je povinen zajistit, aby pes nedokázal z jeho pozemku utéci na veřejné prostranství. Psi nesmějí obtěžovat jiné lidi ani zvířata,“ uvádí dále vyhláška.

Obsahuje také pasáž o povinném úklidu exkrementů po psech, za což je zodpovědný chovatel, vlastník či jiná doprovázející osoba. Porušení se kvalifikuje jako přestupek a jako trest následuje pokuta.

„K přijetí nové vyhlášky vedly i předchozí stížnosti obyvatel obce. Například poštovní doručovatelka uváděla, že se bojí navštěvovat některé ulice kvůli obavám z napadení psy. Stížnosti podávali i další lidé, takže jsme museli situaci začít řešit,“ uvedl na dotaz Deníku starosta Nového Sedla Vladimír Kořenský.

V Novém Sedle a pěti vesnicích pod jeho správou – Čínově, Chudeříně, Břežanech, Sedčicích a Žaboklikách – je nyní oficiálně přihlášeno v evidenci 132 psů, doplnila účetní obecního úřadu Vlasta Dostálová. „Správní poplatek činí 100 korun ročně za jednoho chovaného psa a 150 korun za každého dalšího, má–li jich majitel víc,“ upřesnila.