Začíná se rýsovat, jak by měla vypadat. Podle současného harmonogramu se o tom, zda se město na prestižním seznamu objeví, rozhodne za tři roky. Žatec o zápis usiluje díky své historii pěstování a zpracování chmele.

Jak přesně se nominační dokument změní, ještě není úplně jasné. Po setkání zástupců města s experty ICOMOS, což je poradenská organizace výboru pro světové dědictví, je ale patrné, jakým směrem bude směřovat. „Jednou z částí určitě zůstane chmelařské Pražské předměstí v Žatci. Druhou by se měla stát památkově chráněná obec Stekník se zámkem a okolní krajina chmelnic. Jasným doporučením je pak popsat příběh chmele, tedy od šlechtění v žateckém Chmelařském institutu přes činnost pěstitelů na chmelnicích a v sušárnách až po skladování,“ popsal místostarosta Žatce Jaroslav Špička.

Z původní nominace, která zahrnovala devět desítek budov v Žatci, možná zmizí historický Dreherův pivovar u západního vlakového nádraží jako její samostatná část. Uvažuje se také o snížení počtu chmelařských objektů, které jsou v památkové rezervaci a památkové zóně v Žatci. Výsledkem by byl podrobnější příběh chmele a naopak odsunutí pivovarnictví nebo historie centra Žatce do pozadí nominační dokumentace. „Zatím jsou to ale stále jen naše úvahy, k nimž jsme došli po setkání s odborníky z ICOMOS. Teprve v průběhu prázdnin dostaneme všechny připomínky písemně a začneme je postupně zpracovávat,“ uvedl Jaroslav Špička s tím, že vedle pracovníků města se na přípravě nominační dokumentace podílejí také chmelaři a pracovníci Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR.

Stekník by se mohl přidat k světovému dědictví

Státní zámek Stekník u Žatce by se tak stal osmým zpřístupněným objektem ve správě Národního památkového ústavu na seznamu světového dědictví. V současnosti jsou na něm zapsány zámky v Českém Krumlově, Kroměříži, Lednici, Litomyšli, Telči a Valticích a zahrady pod Pražským hradem. „Ve Stekníku by mohlo vzniknout návštěvnické centrum chmelové krajiny,“ přiblížil Jiří Kašpar, pracovník vztahů k veřejnosti Národního památkového ústavu. Tento měsíc dojde ve Stekníku bez ohledu na zápis do UNESCO k otevření chmelových stezek, které návštěvníky seznámí s pěstováním chmele a historií obce.

Příprava přepracované a doplněné nominační dokumentace Žatce má probíhat letos a v příštím roce. Na začátku roku 2021 ji dokončenou předloží zástupci České republiky výboru pro světové dědictví. Jeho komisaři pak během roku 2021 navštíví město a okolí, rozhodující posouzení žatecké nominace výborem pro světové dědictví je v plánu na přelomu června a července roku 2022.