Ředitelem zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku bude Josef Kabát. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm zájemců, jeden později svou přihlášku stáhl. Komise tak vybírala ze šesti lidí.

Nový ředitel se funkce ujme k 1. lednu 2012, kdy se zámek zároveň stane novou příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Dosud památku spravuje Oblastní muzeum v Lounech.„Cílem zřízení nové příspěvkové organizace Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad je efektivnější využití zámeckého areálu pro veřejnost a poskytnout návštěvníkům širší spektrum služeb,” uvedla Alena Tichá z oddělení tiskových informací Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ten je nyní jeho majitelem.

Kraj zámecký areál spravuje od roku 2002, kdy jej převzal od zrušeného Okresního úřadu v Lounech. Do stavebních úprav, rekonstrukcí, restaurování a celkové obnovy a oživení bylo v minulých letech věnováno více než 124 milionů korun.„Letos již technické podmínky umožnily zahájit turistickou sezonu v plném rozsahu, kterou zpestřily pravidelně se konající akce, například Novohradská pouť, Cesta do pohádky nebo Advent,” uvedla Alena Tichá.

V loňském roce navštívilo zámek Nový Hrad u Jimlína necelých deset tisíc lidí, a to pouze během července, srpna a pořádaných akcí. V letošní turistické sezoně od května do září si zámek přišlo prohlédnout 13 tisíc lidí.