Sedm zájemců se původně přihlásilo o místo ředitele zámku Nový Hrad. Jeden z nich ovšem později svou přihlášku stáhl. Výběrové řízení na funkci ředitele své nově založené příspěvkové organizace vyhlásil v říjnu Ústecký kraj.

„Ve stanoveném termínu bylo na krajský úřad doručeno sedm přihlášek. Jeden uchazeč potom ještě svůj záměr změnil a z výběrového řízení odstoupil. Se zbylými šesti uchazeči už proběhly pohovory. Jde o dvě ženy a čtyři muže,” uvedl Adam Šrejber z odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústí nad Labem.

Výběrová komise ukončila pohovory s jednotlivými uchazeči a po vzájemné poradě určí během prosince jednoho z kandidátů k tomu, aby ho Rada Ústeckého kraje jmenovala do funkce. O jmenování rozhodne rada kraje pravděpodobně 21. prosince. „Ten den zastupitelstvo kraje zřídí novou organizaci s názvem Zámek Nový Hrad. Rádi bychom, aby nový ředitel nastoupil do funkce k 1. lednu 2012,” upřesnil Adam Šrejber.

Nový Hrad v Jimlíně dosud spadal pod správu Oblastního muzea v Lounech. Od 1. ledna příštího roku z něj vznikne samostatná příspěvková organizace, spadající přímo pod krajský úřad.

Zámek Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku v letošní turistické sezoně od května do září navštívilo 13 tisíc lidí.

Alena Dukátová