„Předáním byl dovršen proces zpeněžení obchodního závodu dlužníka,“ informovala insolvenční správkyně Petra Hýsková. Od loňska je v areálu v nájmu společnost Vagónka Louny, na základě šestiměsíční výpovědní lhůty v něm skončí k letošnímu 31. srpnu. Insolvenční řízení společnosti Heavy Machinery Services běží dál, insolvenční správkyně se podle svých slov nyní zaměří na zpřehlednění pohledávek tak, aby se ty, jež jsou po právu, mohly z výtěžku zpeněžení majetku dlužníka uhradit. Dále chce dokončit zpeněžení ostatního majetku dlužníka.