Kvůli současnému nouzovému stavu ale konkurzní komise doporučí radě města vhodného kandidáta až na konci jara. V současné době je tak pravděpodobné, že se nový ředitel funkce ujme až během léta.

"Po zvážení aktuální situace v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR a s ohledem na složení konkursní komise bylo první jednání konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Louny, Školní odloženo o dva týdny. Druhé jednání konkursní komise, během kterého bude komise posuzovat vhodnost uchazečů na základě pohovoru, přihlášky a případně doplňkového hodnocení, tak proběhne nejdříve v polovině května 2020,“ sdělila Jovanka Zusková, tajemnice konkursní komise.

Lounský radní Michal Kučera
Kauza perníčků rozvířila politickou situaci v Lounech. Otřásla koalicí