Nový sběrný dvůr v Žatci vyjde na 11,5 milionu korun bez DPH. Takovou cenu nabídl vítěz výběrového řízení společnost INSKY. Nabídky na žateckou radnici zaslalo šest firem, rozhodujícím kritériem byla cena. Ta se pohybovala od zmíněných 11,5 po 13,7 milionu korun.

Výstavba zcela nového sběrného dvora vedle kotelny v Perči bude jednou z největších letošních investic města. Má nahradit už nevyhovující sběrný dvůr v Čeradické ulici, většinu nákladů na výstavbu nového areálu zaplatí dotace.