„S ohledem na další zásadní nárůst nákladů na odvoz a likvidaci všech složek domovního odpadu, tedy i zodpovědně vytříděného, jsme nuceni poplatek opět navýšit,“ uvedla Jana Hanzlíková z odboru rozvoje města postoloprtské radnice. Příslušnou vyhlášku schválili tamní zastupitelé. „Likvidace jedné tuny směsného komunálního odpadu nás nyní stojí 2783 korun a i za odběr dříve prodejných komodit dnes platíme. Za jednu tunu plastů 4913 korun, za papír 2626 korun, za tetrapaky 4581 korun a za bioodpady 1500 korun. Ani svoz těchto odpadů tedy není zadarmo,“ připomněla.

Na likvidaci odpadu se v Postoloprtech přibližně půl na půl podílejí lidé svými poplatky a město, celkem to vyjde na téměř osm milionů. Ještě před pár lety byly náklady na systém odpadového hospodářství zhruba poloviční.

Druhá schválená vyhláška o systému odpadového hospodářství snižuje frekvence sběrových sobot ve vesnicích kolem Postoloprt z dvanácti na dvě ročně. „Nově budeme organizovat na obcích pouze jarní a podzimní sběrovou sobotu, stejně jako ve městě. Navíc však zajistíme pro všechny i svoz nebezpečných odpadů,“ sdělila Jana Hanzlíková. Kdo potřebuje z místních občanů vyhodit něco objemného nebo nebezpečného mimo svozy, může využít sběrný dvůr v Postoloprtech, který je denně otevřený od pondělí do pátku a dopoledne první sobotu v měsíci.