Obyvatelům v okolí nového lomu záměr dlouhodobě vadí, vedení obcí je podporuje. Nesouhlas už vyjádřilo několikrát.

Podle průzkumu se v dobývacím prostoru mezi Vrbičkou, Skytaly a Vroutkem nacházejí velké zásoby keramického kaolinu – více než tři miliony tun. Vytěžitelná je zhruba polovina, při plánovaném množství roční produkce to představuje tři desítky let těžby. Surovina se má nákladními auty převážet do zpracovatelského závodu v Buškovicích přes Vroutek a okraj Podbořan. Prázdná auta mají jezdit přes Nepomyšl a Dvérce.

A právě doprava je lidem trnem v oku. Kromě zvýšené dopravní zátěže se obávají také hluku, prachu a špíny. Navíc se řada z nich domnívá, že by jim provoz těžkých nákladních aut mohl způsobit škody na domech. „V Nepomyšli jsme už dřív zažili, že přes nás jezdila nákladní auta s kaolinem. Bylo to hrozné. Proto tomu chceme zabránit,“ řekl starosta Nepomyšli Josef Lněníček.

Vedení společnosti Kaolin Hlubany hovoří o tom, že by postavilo novou silnici vedoucí z Kružína do Buškovic. Tím by se auta vyhnula Nepomyšli i Vroutku. „V průběhu prvních pěti let těžby bude společnost jednat s orgány místní správy a samosprávy a hledat řešení odklonu dopravy mimo zastavěné části obcí a měst,“ uvedl ředitel společnosti Karol Holub. Dopravou dotčené obce by byly ale rády, aby se nová cesta postavila ještě před zahájením těžby.

Ilustrační foto
Těžbu kaolinu chtějí blíž k Podbořanům. Městu to vadí

Doprava není to jediné, co v případě otevření nového lomu budí obavy. „Celkově nám vadí negativní dopad na životní prostředí, zvláště ohrožení řady živočichů a rostlin,“ přiblížil vroutecký starosta Jaromír Kubelka odpor vůči zahájení těžby. Městečko proto napadlo u krajského soudu rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které povolilo výjimku z ochrany chráněných živočichů.

Další díra v zemi

V současné době Kaolin Hlubany těží tuto surovinu mezi Buškovicemi a Krásným Dvorem, kde je povrchový lom hluboký zhruba dvacet metrů. Další postup směrem k zámku v Krásném Dvoře už dřív narazil na odpor památkářů, neboť by ohrozil ochranou zónu kolem národní kulturní památky.

V průběhu čtyř až šesti let se v současném ložisku předpokládá ukončení těžby, posunout se má o několik set metrů dál do polí severně od Podbořan k silnici na Kadaň. Teď se posuzuje vliv těžby na životní prostředí. K záměru ale město Podbořany vyslovilo zásadní výhrady.

Jan Podsedník, vedoucí závodu Mechanizace Chmelařství, družstvo Žatec.
Jan Podsedník má ocenění rytíř chmelového řádu. Chmel je jeho život