I v letošním roce bude Obecní úřad v Ročově pokračovat v programu likvidace nepůvodních agresivních rostlin ve svém území. V povodí Třebockého a Klášterního potoka se rozšířil bolševník. Z břehů potoků a ostatních menších vodotečí se pak rychle šíří do okolí. „Likvidace bolševníků není záležitost na rok nebo dva, vyžaduje systematickou péči o zasažená území,“ předeslal starosta obce Václav Trylč.

„Letos se však zaměříme i na majitele soukromých pozemků,“ uvedl starosta. Obec bude vyžadovat, aby na svých pozemcích, zasažených bolševníkem, likvidovali agresivní plevel i jejich majitelé, jak jim to ukládá zákon. Stejně chtějí postupovat i sousední Domoušice. „Likvidovali jsme až dosud na své náklady bolševník i na soukromých pozemcích, ale je to pro obec finančně náročné a navíc si majitelé pozemků ani neuvědomují, že jim zákon takovou povinnost ukládá,“ potvrdil také starosta Domoušic Zdeněk Kutner.