Začátkem července odstartovalo druhé kolo grantového řízení Nadace ČEZ Stromy, ve kterém mohou obce či města žádat o peníze na výsadbu stromů a alejí. Stačí vyplnit formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná.

Grant je otevřený do 31. července, maximální výše příspěvku od Nadace ČEZ je 150 tisíc korun. „Podpora výsadby alejí má velký ohlas. Hlásí se nám desítky obcí a měst s nápady na obnovu alejí v místech, kde dříve historicky existovaly, ale postupně bohužel vymizely," řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ už pátým rokem podporuje jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Doteď města a obce z poskytnutých grantů obnovily či nově vysadily 212 stromořadí.

(hol)