Obce se ale nemohou dohodnout na tom, kolik peněz má která z nich vrátit. Měcholupy chtějí vracet „půl na půl“, Holedeč to ale odmítá. „Pevně věřím, že se na tom nakonec dohodneme,“ řekla včera starostka Měcholup Doris Černíková. „Vyskytly se okolnosti, které nás vedou k tomu, že odmítáme splácet vrácení zálohy půl na půl. Využili jsme sice větší část dotace, ale na druhou stranu jsme do plynofikace více investovali,“ řekl Pavel Adamec, starosta Holedeče.

Obce dostaly dotaci téměř devět milionů, z čehož Holedeč „spotřebovala“ zhruba o dva a půl milionu korun víc než Měcholupy. „Na druhou stranu jsme do plynofikace investovaly o pět milionů korun víc,“ řekl starosta Holedeče. Obě obce o tom budou ještě jednat. Smlouvu o poskytnutí dotace podepsala se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) obec Měcholupy. Peníze vrací zatím sama. „Dohodli jsme se se SFŽP na splátkovém kalendáři, čtvrtletně splácíme 360 tisíc korun. Nemůžeme čekat, až se dohodneme s Holedečí. Naskakovalo by nám penále,“ vysvětlila starostka Měcholup.

Málo připojených

Obcím se při zavádění plynu nepodařilo kvůli malému počtu přípojek splnit jednu z podmínek, ekologický efekt investice. Předložily potvrzení plynáren o napojení 64 odběratelů plynu, což je 22 procent oproti smlouvě. „Skutečný ekologický přínos s přihlédnutím k výkonu původních zdrojů byl spočítán na 23 procent. Za nesplnění ekologické efektu byl tak vyměřen postih ve výši 50 procent z nároku na dotaci,“ uvedla Petra Kolínská z odboru komunikace SFŽP.

Podle ní nebyl navíc splněn o dva měsíce termín dokončení stavby a o dva měsíce termín uvedení do trvalého provozu. Za to byl obci vyměřen další postih. „Celkový postih je 5 000 320 korun z nároku na dotaci ve výši 9,616 milionu korun. Měcholupům tak byla definitivně přiznána dotace ve výši 4 615 680 korun. Z vyplacené zálohy ve výši 8 654 000 proto musí 4 038 320 korun obec vrátit,“ přesně vypočetla. Pro Měcholupy je nynější čtvrtletní splátka 360 tisíc korun dost. „Je to skličující, ty peníze bychom potřebovali jinde. Třeba na školu,“ uvedla D. Černíková.

V okrese Louny nejsou Měcholupy a Holedeč jedinými obcemi, které musí peníze za plynofikaci vrátit. Obdobně postižené byly třeba Břvany a Krásný Dvůr. Kvůli zdražování plynu totiž řada obyvatel obcí napojení na něj odmítá a raději dál topí uhlím a dřevem. V ČR byly dotací na plynofikaci podpořeny stovky obcí, podmínky nesplnily desítky z nich.