Do konce letošního roku chce ŘSD vybrat firmu, která tříkilometrový úsek silnice včetně velkého mostu přes údolí postaví. Výběrové řízení trvá už rok.

„Stavba je připravována formou Design & Build, což znamená, že vítěz soutěže stavbu nejen postaví, ale i vyprojektuje. Výběrové řízení má v tomto případě více kol a je tedy časově náročnější. Nicméně soutěž se už blíží ke konci, vítězný zhotovitel by měl být znám do konce letošního roku,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Předpokládaná cena je 864 milionů korun bez DPH. „Stavba má vypořádány všechny pozemky a pravomocné stavební povolení,“ dodal.

Práce v terénu by měly začít na jaře příštího roku. Postaví se nové cesty, zahájí se rozsáhlý geologický průzkum. Okolí Žiželic včetně silnice Most – Plzeň postihlo v minulosti několik sesuvů. „Komunikace prochází geologicky náročným územím se svahovými sesuvy, čímž jsou kladeny zvýšené nároky na návrh i realizaci nejnáročnějšího objektu stavby, kterým je 377 metrů dlouhý most. Ten povede přes údolí 40 metrů nad potokem Hutná. Náročný terén si vyžádá také zřízení několika zárubní a opěrných zdí,“ popsal mluvčí ŘSD. Most bude podobně velký jako u nedaleké Velemyšlevsi na téže silnici. Obchvat se tam zprovoznil v roce 2016.

Zmíněný geologický průzkum by měl probíhat v letech 2021 a 2022. Vyhodnocení monitoringu po jeho dokončení se stane podkladem pro realizační dokumentaci stavby. Až následně budou moci začít vlastní práce na samotném obchvatu a přemostění, reálně se tak obchvat bude stavět v letech 2024 a 2025.

Kromě zmíněného mostu se při stavbě vyrovná a rozšíří silnice nad Žiželicemi ve směru na Most. Ve stoupání se zvýší počet jízdních pruhů na dva, což umožní pohodlnější předjíždění pomalejších aut. Obchvat si nevyžádá žádné demolice.

Přípravné práce na jeho výstavbě začaly letos, a to rozsáhlým kácením zeleně ve stráni nad Žiželicemi, kudy povede. „Kvůli tomu dojde k náhradní výsadbě zeleně. Kde přesně, jsme zatím neurčili. V Žiželicích a našich vesnicích proběhne vysazování náhradní zeleně také kvůli výstavbě tranzitního plynovodu a cyklostezky Ohře, proto jsme si objednali u odborné firmy studii, která nám ukáže, kde taková vhodná místa jsou. Bude to dlouholetý plán, který dá výsadbě zeleně koncepci,“ vysvětlila starostka Žiželic Helena Makuková.

Obyvatele obce se čtyřmi stovkami obyvatel trápí negativní jevy plynoucí z frekventované silnice I/27 Most – Plzeň dlouhodobě. Počet aut projíždějících Žiželicemi roste také v souvislosti s rozvojem blízkých průmyslových zón Triangle a Joseph.

Obchvat Žiželic není jedinou stavbou, kterou ŘSD na této důležité spojce mezi Ústeckým a Plzeňským krajem připravuje. V pokročilejší fázi přípravy jsou hlavně tři úseky na severním Plzeňsku – v roce 2023 se má začít stavět obchvat Plas, o rok později Kaznějova a v letech 2026 a 2028 přeložka mezi Kaznějovem a Třemošnou. V závěru dekády je v plánu výstavba obchvatu Havraně na Mostecku.