Jedná se o první velkou investiční akci v Ústeckém kraji, kterou chomutovská správa ŘSD soutěžila metodou Design & Build, tedy navrhni a postav. Vítězný uchazeč, sdružení firem Silice Group, Eurovia, SMP, Valbek a Geofos, nejprve provede monitoring území, pak postaví přístupové cesty do míst, odkud vyrostou pilíře a opěry mostu, následně tam proběhne geologický průzkum, na jehož základě se vyprojektuje založení mostu a pak se včetně vlastní silnice postaví. Hlavní stavební činnost tak v okolí Žiželic proběhne v letech 2024 a 2025.

„Terén je u Žiželic z geologického hlediska velmi složitý. Mohli jsme při založení mostu jít cestou několika desítek metrů hlubokých pilotů, to by ale nebyl zřejmě ten ekonomicky nejoptimálnější způsob. Proto nejprve proběhne podrobný průzkum, který ukáže konečné technické řešení. Optimální z hlediska ceny mostu a jeho životnosti, která by měla být sto let,“ sdělil v pondělí v Žiželicích generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Vizualizace ukazuje, jak by měl vypadat obchvat Žiželice na Žatecku.
Stavba obchvatu Žiželic konečně začíná. Údolí nejprve prozkoumají geologové

Podle technického ředitele společnosti Valbek Lukáše Vráblíka se v případě Žiželic počítá s podobným mostem, který vyrostl na stejné silnici u nedaleké Velemyšlevsi. „I v případě Žiželic jde z geotechnického hlediska o extrémně složitý terén, můžeme očekávat veškeré možné problémy s tím spojené. Průzkum proběhne v místech, kde budou podpěry mostu a náspy silnice. Ten jsme navrhli podobný jako ve Velemyšlevsi, toto řešení se osvědčilo,“ sdělil.

Žiželický most bude 377 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. Most u Velemyšlevsi, obchvat se stavěl v letech 2014 až 2016, je dlouhý 538 metrů, v nejvyšším místě se nad údolím Chomutovky tyčí ve výšce 37 metrů.

Starostka Žiželic Helena Makuková ocenila, že se dočkala pro obec tak historického dne. „Přes Žiželice denně projede deset až dvanáct tisíc aut, trápí nás hluk, smog, je nebezpečné silnici přecházet,“ řekla. Intenzivní automobilová doprava v obci má souvislost také s blízkou průmyslovou zónou Triangle. Serpentiny v okolí Žiželic jsou navíc častým místem dopravních nehod.

V současné době se za 3,6 milionu korun bez DPH dokončuje asfaltová komunikace v šíři tří metrů, která vede pod mostem v Rooseveltově ulici u hlavního vlakového nádraží k silům na obilí. Naváže na cyklostezku na pravém břehu řeky.
V Žatci dokončují část cyklostezky podél Ohře, další se má stavět ještě letos

Stavba obchvatu přinese lidem v obci nepohodlí, existuje možnost, že určitý čas bude kolem jejich domů projíždět těžká stavební technika. Kudy přesně a jak dlouho, se ukáže, až bude most vyprojektovaný, kde přesně vyrostou jeho podpěry. Od průběhu stavby se budou také odvíjet dopravní omezení pro řidiče, několik měsíců bude silnice I/27 u Žiželic úplně zavřená.

Obchvat Žiželic vyjde na 783 milionů bez DPH. Nová silnice se ve směru od Žatce odpojí vpravo od stávající trasy a mostem překlene údolí s železniční tratí Žatec – Chomutov a potokem Hutná. Hned za mostem začne přídatný jízdní pruh v délce 600 metrů, který řidičům ve stoupání ve směru na Most umožní předjet pomalu jedoucí vozidla. Díky obchvatu Žiželic se navíc Žatec dočká kvalitního napojení na dálnici D7 Praha – Chomutov, s jejímž dokončením se počítá v roce 2027 nebo 2028.