Česká republika předložila Evropské unii návrh na vyřešení sporu ohledně platnosti posudků dopadu staveb na životní prostředí (tzv. proces EIA) u projektů, pro které EU požaduje kompletně nové posouzení vlivů na životní prostředí. Problém se týká 64 staveb včetně několika silničních úseků na chystané dálnici D6 Praha - Karlovy Vary. Například obchvatu Lubence na Podbořansku, který má stanovisko EIA z roku 2002.

Návrh předpokládá, že se znovu ověří stanoviska zpracovatelů posudku, samotná dokumentace by se ale nově dělat neměla. Původní dokumentace by se ale měla zveřejnit a mohly by se k ní pak dotčené subjekty vyjádřit během územního nebo stavebního řízení.

Obchvat Lubence má územní rozhodnutí vydané v roce 2007, v letošním roce by mělo probíhat právě stavební řízení. Ředitelství silnic a dálnic chce o stavební povolení na obchvat Lubence požádat v letošním roce, výstavbu čtyři kilometry dlouhého obchvatu severně od Lubence chce zahájit v průběhu příštího roku. „Česká republika je připravena udělat maximum pro ověření dopadů staveb na životní prostředí, nechce ale opakovat celý formální proces EIA, což by mělo zásadní dopad na klíčové dopravní stavby, včetně staveb na evropské páteřní síti," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Pokud návrh neprojde, stavby čekají zpoždění

V případě, že EU na návrh nepřistoupí a bude požadovat celý proces EIA opakovat, dá se předpokládat zpoždění v rozmezí od jednoho do tří let, uvedlo dříve ministerstvo dopravy.

„Problematické" stavby mají posouzení vlivu na životní prostředí ještě podle starého zákona z roku 1992, tedy z období před vstupem Česka do EU. Nový zákon splňující podmínky evropské legislativy začal platit teprve vloni.