Lepší silniční spojení mezi Žatcem a Mostem hned tak nebude. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje řadu let mezi oběma městy na silnici I/27 výstavbu obchvatů Žiželic a Velemyšlevsi, peníze na jejich výstavbu se ale nenašly. A hned tak zřejmě nenajdou. S výstavbou obchvatů se v nejbližších letech nepočítá.

ŘSD přitom navrhlo výstavbu obchvatu Velemyšlevsi k realizaci v letošním roce. Od června má stavební povolení a už vybralo firmu, která by novou silnici u Velemyšlevsi za téměř 700 milionů korun postavila. K zahájení stavby už chybí jen „maličkost" – peníze. Ale ty na Velemyšleves nejsou a ani nebudou. „V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2016 není stavba zahrnuta," sdělila na dotaz Žateckého a lounského Deníku Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD.

U Velemyšlevsi se má stavět 2,6 kilometru dlouhý obchvat, který odvede dopravu z obce. Jeho součástí má být více než půl kilometru dlouhý most, který údolí s říčkou Chomutovkou překlene.

Nejsou peníze ani na přípravu u Žiželic

Ještě víc v nedohlednu je výstavba obchvatu Žiželic. V tomto případě nejsou peníze ani na přípravu, natož pak na vlastní stavbu. Je vydáno jen územní rozhodnutí, které platí do roku 2017. „Stavba u Žiželic nebyla zahrnuta do návrhu Dopravní sektorové strategie na roky 2014 až 2020. Z těchto důvodů nelze odpovědně stanovit následný postup přípravy ani termín zahájení stavby," uvedla mluvčí ŘSD.

Rovněž tříkilometrový obchvat Žiželic má odvést dopravu z obce a hlubokého údolí. To má překlenout 377 metrů dlouhý most, který se bude tyčit třicet metrů nad potokem Hutná.

Kromě toho, že oba obchvaty mají zlepšit cestování po silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem, jsou důležité i pro dopravní napojení průmyslové zóny Triangle u Žatce. S rostoucím počtem továren poroste i množství aut v okolí.