Frekventovaná silnice I/27 mezi Mostem a Žatcem prochází změnami. V rámci výstavby dálnice Praha - Chomutov se někdejší křižovatka smrti změnila v mimoúrovňové křížení, staví se navazující obchvat Velemyšlevsi ve směru na Most a v plánu je rovněž stavba obchvatu Žiželic směrem na Žatec od zmíněné dálnice.

Zatímco po nové silnici u Velemyšlevsi se řidiči svezou už letos, na obchvat Žiželic si počkají. A to minimálně do roku 2020.

Obchvat v délce tří kilometrů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současné době předpokládá, že obchvat Žiželic se začne stavět nejdřív v druhé polovině roku 2018. Pokud k tomu skutečně dojde, řidičům by tříkilometrová silnice u Žiželic s 377 metrů dlouhým mostem přes údolí potoka Hutná měla sloužit v první polovině roku 2020.

Řidiči by samozřejmě rádi viděli dřívější termíny, pro Žatec se silnice stala důležitou spojkou s průmyslovou zónou Triangle, kam denně z města a okolí dojíždějí stovky lidí. Že by se ale stavělo dřív, je málo pravděpodobné. V případě obchvatu Žiželic se totiž zatím nepočítá, že se bude stavět z prostředků Evropské unie a tím pádem tak nepatří mezi prioritní dopravní stavby v ČR. Otázkou tak je, kdy se na ni potřebná půlmiliarda najde. Nicméně střednědobý rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s touto stavbou počítá.

Čtěte také: Most už se tyčí nad Velemyšlevsí, řidičům začne sloužit v závěru letošního roku

Na obchvat Žiželic nebyl požadován proces posouzení vlivu na životní prostředí tzv. EIA. Nepatří tak mezi stovku českých dopravních staveb, kde se tento proces bude zřejmě opakovat. To hrozí třeba u některých staveb na dálnici D7 Praha - Chomutov, třeba u obchvatu Loun nebo u navazujícího úseku u Chlumčan. Příprava by se tak vrátila o řadu měsíců až let.

V případě obchvatu Žiželic byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zahájena inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení na první část stavby. „Je třeba změna územního rozhodnutí, konkrétně pro zajištění povolení na vybudování přístupových cest pro realizaci doplňujícího geotechnického průzkumu, který bude podkladem pro další stupeň projektové dokumentace," sdělila Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba se nachází v sesuvném území se složitými hydrogeologickými podmínkami. Proto zmíněný doplňující průzkum. Například při stavbě zmíněného obchvatu Velemyšlevsi se na komplikované podloží přišlo až při zakládání podpěr mostu, čímž se výstavba posunula o zhruba půl roku. Dokončení bylo původně v plánu letos na jaře.