Konkrétně se jedná o čtvrtek 8. srpna. Správce distribuční sítě ujišťuje, že omezení bude jen v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu sítě.

Odstávka je plánována od 8 do 11 hodin.