Počítá s výstavbou společné čističky odpadních vod, ze které mají být vyčištěné vody vypouštěny do říčky Blšanky. Kanalizace se plánuje jako tlaková, u jednotlivých domů budou čerpací jímky.

Celková délka stok by měla být 3,3 kilometru. V současné době je příprava stavby ve fázi projednávání územního rozhodnutí.