Místní jej využívají ke sportování i společenským akcím. Poslední práce obsahovaly částečnou rekonstrukci vytápění, úpravu sociálního zařízení a výměnu osvětlovacích těles na sále.

„Celkové náklady dosáhly téměř 1,2 milionu korun. Projekt spolufinancoval Ústecký kraj z Programu obnovy venkova,“ sdělil starosta Miroslav Protiva.