Na základě podnětu od občanů obce a kontroly Policie ČR obec rozhodla ze zdravotních důvodů o prozatímním zasypání pískoviště hlínou. Namísto starého pískoviště se zvažuje výstavba nového, které by bylo oplocené a zakryté a splňovalo by tak stanovené podmínky pro hřiště.