Rozsvěcování stromů, mikulášské nadílky a další adventní akce. Tím vším v těchto dnech žije většina obcí v okrese Louny. Jejich vedení má ale s koncem roku vždy na starosti také jiné věci - sestavit a schválit rozpočet na příští rok a s tím spojený plán investic, kam půjdou peníze, co se postaví nového nebo opraví.

Díky růstu příjmů hospodaří obce s větším množstvím peněz, než tomu bylo dřív. Na druhou stranu rostou i výdaje. „Návrh rozpočtu Liběšic na rok 2019 počítá s částkou patnáct milionů korun. Když jsem před dvaceti lety začínal ve funkci starosty, bylo to pětkrát méně,“ sdělil starosta Liběšic na Žatecku Petr Valenta.

„Naše situace v možnostech oprav a investic je obecně stejná. Růst příjmů jde ruku v ruce s růstem výdajů. Takže i když máme k dispozici na investice víc peněz, práce i materiál jsou dražší. Tudíž si můžeme dovolit zhruba to samé jako dřív,“ vyplynulo z jeho slov.

Podle návrhu rozpočtu obec za různé opravy a investice v příštím roce utratí několik milionů korun. Peníze půjdou do přestavby bývalého zdravotního střediska, které obec koupila, na čtyři byty. Nová ordinace pro praktického lékaře má vzniknout v části obecního úřadu. Peníze půjdou tradičně do komunikací - v Liběšicích se chystá oprava cest u školy, ve spádové Lhotě oprava chodníků.

Objem peněz se znásobil

Jedním z nejdéle sloužících starostů v okrese Louny je Zdeněk Kutner z Domoušic. Ve funkci je nepřetržitě od roku 1990, tedy 28 let. „Na začátku devadesátých let se rozpočty obce pohybovaly kolem dvou, tří milionů. Návrh toho na příští rok počítá s více než 11 miliony korun,“ přirovnal. Podle jeho slov si obec může ve srovnání s dřívější dobou dovolit víc investic a oprav, a to hlavně díky dotacím.

V příštím roce chtějí v Domoušicích na Lounsku postavit novou hasičárnu za deset milionů korun, zhruba polovinu nákladů má pokrýt státní příspěvek. S využitím dotace chtějí vybudovat informační protipovodňový systém, obec chce požádat stát také o příspěvek na rekonstrukci požární nádrže, která se využívá ke koupání.

Návrh rozpočtu obce Lubenec na rok 2019 počítá s výdaji ve výši 45 milionů korun. Je to o deset milionů víc, než kolik bylo ve schváleném rozpočtu na letošní rok. V roce 2019 počítá s příjmy 31 milionů korun, schodek ve výši 14 milionů obec pokryje přebytkem hospodaření z minulých let.

„Připravujeme na příští rok několik větších investic. Například v naší základní škole chceme zmodernizovat učebny a zrekonstruovat vnější kanalizační systém a následně opravit chodníky v areálu,“ vysvětlil starosta Jiří Chaloupecký. Další peníze mají směřovat do oprav místních komunikací a mateřské školky, kde vznikne nová učebna.

Nejzásadnější položku v příjmové stránce rozpočtů českých obcí tvoří daňové příjmy. Některé jsou závislé na ekonomické kondici státu, jeho firem i obyvatel. Klíčový je v tomto ukazatel hrubého domácího produktu. A tempo jeho růstu má v České republice v následujících letech podle odhadů klesat. Pro obce by to znamenalo i pomalejší zvyšování množství peněz na straně příjmů.