Více než devět tisíc svazků knih, přesně jich bylo 9 288, bylo v minulém roce rozvezeno do menších vesnických knihoven na území okresu Louny. Těchto knihoven je více než třicet. Číslo zaznělo na setkání starostů dotečných obcí s pracovníky Městské knihovny Louny, která o místní lidové knihovny na vesnicích metodicky pečuje.

„V roce 2016 bylo do 36 místních lidových knihoven odvezeno 9 288 knih," uvedla Ilona Konířová z Městské knihovny Louny. Všechny vesnické knihovny a potažmo jejich návštěvníci a čtenáři mají k dispozici tzv. výměnný fond, v němž bylo loni téměř třicet tisíc knížek a dalších tzv. knihovních jednotek (například časopisů či CD) k vypůjčení. „Výměnný fond se vytváří dlouhodobě, snaží se vyhovět potřebám jednotlivých knihoven a jejich návštěvníků," upřesnila Ilona Konířová.

Čtení i různé akce

O rozvoj vesnických knihoven se stará Městská knihovna Louny jako nadřízená organizace. Cílem je podpořit a posílit zájem lidí o čtení, vzdělanost a kulturu, stejně tak je případně zapojit do dalších zajímavých společných aktivit. Minulý rok v obcích okresu Louny proběhly projekty cyklických pořadů s názvy Kultura za humny a Města a obce čtou. „Zúčastnila se jich více než pětistovka lidí, což je v malých vesnicích pěkné číslo," sdělila Ilona Konířová.

Knihovna v Lounech rovněž pravidelně oceňuje starosty obcí, kteří jí pomáhají s rozvojem knihovnictví v dané vesnici. Tuto cenu nyní získala Ivana Sihlovcová, starostka Dobroměřic u Loun.

120 tisíc knih 

Hlavní městská knihovna v Lounech má nyní ve svém fondu více než 160 tisíc knihovních jednotek k vypůjčení, z toho je asi 120 tisíc knih. Je u ní registrováno více než 4100 pravidelných návštěvníků s průkazy čtenáře. Za celý rok 2016 do lounské knihovny zavítalo více než 156 tisíc lidí.