„V sadu pod Oblíkem jsme v minulých letech vysázeli stovky ovocných stromků původních odrůd. Protože však mezi výsadbou a vytvořením vhodných dutin uplynou desítky let, zvolili jsme pro podporu dudka chocholatého, krutihlava obecného a dalších druhů dutinových ptáků jiné řešení. Minulý týden jsme v sadu instalovali několik desítek různých hnízdních budek. Nejzajímavější a zároveň největší je tzv. „dudkovník". Při jeho výrobě jsme čerpali inspiraci od rakouských kolegů, kteří ve vinařské oblasti Wagram navýšili pomocí těchto speciálních budek populaci dudků chocholatých za pouhých pět let ze dvou hnízdních párů na 88. Věříme, že budky pomohou zvýšit početnost dudků chocholatých a nejen jich i na Lounsku," vysvětlil Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správy CHKO České středohoří.

Projekt Life+ je zaměřen na ochranu jedinečných stepí lounského Středohoří. Šetrné hospodaření, které na nich Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří podporuje, by mělo zajistit, že stepi budou i nadále poskytovat domov ohroženým rostlinám a živočichům jako jsou kavyly, sysli či celá škála motýlů.

Karolína Šůlová
(autorka pracuje v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR)