V minulých dnech se uskutečnila valná hromada Veslařského klubu Ohře Louny. A program byl opravdu bohatý. Po administrativních procedurách zazněla zpráva předsedy klubu Martina Vorla a také zpráva kapitána klubu Pavla Bláhy mladšího.

Členové klubu vyslechli plán sportovních akcí a také plán přípravy na závody v tomto roce. Po skončení diskuze došlo na volbu nového výkonného výboru a revizní komise. V hodnotící zprávě se také hovořilo o vybudovaných novinkách v budově klubovny.

Za pomoci Města Louny a dalších sponzorů, byla položena nová podlaha, vybudovány šatny a sociální zařízení. 

Ladislav Bába