Po úvodních formalitách a přivítání se rozproudilo v srdečné atmosféře přátelské povídání členů a hostů spolku. Součástí setkání bylo ocenění čestných členů a představení nové knihy Louny 1989–2019. Za město Louny přítomné pozdravili místostarostové Vladimír A. Hons a Milan Rychtařík.