Slavnostní složení služebního slibu je vyjádřením morálního závazku příslušníků a příslušnic Hasičského záchranného sboru ČR vykonávat svědomitě službu při ochraně zájmů státu a společnosti.

Slib složilo 51 příslušníků ze všech územních odborů Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Ilustrační foto.
Hasiči a sanitky se sjeli k letišti u Čeradic, mají tam velké cvičení