Stavbu platí ministerstvo vnitra. Nová budova archivu bude sestávat z administrativní a depotní části. V administrativní části se počítá s kancelářemi pro zaměstnance, restaurátorským pracovištěm pro zajištění péče o archiválie a prostory pro veřejnost. Tedy badatelský a přednáškový sál. Depozitáře v depotní části budou sloužit pro uložení přibližně dvaceti běžných kilometrů archiválií.