Matrikářky městského úřadu pozvaly na tento akt 26 dětí a jejich rodičů, slavnost se konala ve dvou skupinách. Rodiče se zapsali do pamětní knihy města, z rukou místostarosty Radima Laibla dostali drobné dárky včetně květiny. Nechybělo nezbytné fotografování u kolébky.

Vítání nových občánků probíhá v Žatci několikrát do roka, nyní nastane kvůli rekonstrukci radnice a její obřadní síně delší pauza. Další takováto slavnost je v plánu na podzim, proběhne zřejmě v Křížově vile.