Po městě bude rozmístěno celkem sedm kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, a to v ulicích Parašutistů, Tomanova, V Domcích, 5. května, Javorová, Bezručova a Dobroměřická.

„Do těchto kontejnerů je možné odložit odpad rostlinného původu, jako například větve, trávu, listí nebo zbytky rostlin,“ sdělila Vladimíra Váchová z lounské radnice.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu je určený pouze pro občany města Loun, nikoliv pro podnikatele a právnické osoby či občany jiných obcí.