Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělily městu Žatec Čestné uznání EMGC 2008: Komunikační projekt roku.

Zkratka EMGC označuje European Monitor of Government Communications, což je sociologické šetření mapující úroveň komunikace ministerstev, krajů, měst, obcí a institucí s občany.

Žatec získal čestné uznání díky vydávání Žateckého týdeníku, komunikaci úřadu s občany formou SMS a za kvalitu infocentra. Informoval o tom Aleš Kassal, místostarosta města.

Žatecký týdeník je vydáván v nákladu osm tisíc kusů už více než rok a občané ho dostávají zdarma do schránek. SMS zprávy rozesílají úředníci občanům a informují je v nich, že jejich doklady a další dokumenty jsou již vyhotovené a mohou si je vyzvednout.