Ústecký kraj v minulých dnech v rámci Dne učitelů slavnostně ocenil vybrané pedagogy ze středních škol, kteří se podílejí na přípravě a organizaci nadstandardních aktivit pro své žáky.

Letos se Odbor školství Krajského úřadu Ústeckého kraje zaměřil na učitele, kteří mají na starosti různé vědomostní a sportovní soutěže či spolupracují na podpoře technických oborů. Oceněna byla také učitelka lounského gymnázia Jana Jelínková. Kraj ocenil její zásluhy o sportovní soutěže.

(tich, pk)