Vyšší odměny by měli od března dostávat lounští zastupitelé a radní. Jednat se o tom bude dnes, v pondělí 24. února. Městskou kasu budou zvýšené odměny stát ročně o téměř půl milionu korun více.

„Odměny za výkon funkcí bývaly dříve nejvyšší, jaké dovoluje zákon. Pak byly na několik let v rámci úspor sníženy na polovinu. Teď se zase zvyšují," vysvětlila Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odboru radnice. „Jde o navýšení, ale ne nejvyšší, jaké je dovoleno. Odměny radních mají dosáhnout 88 procent, zastupitelů pak 98 procent maxima. Celkem na všech zvýšeních vydáme o 460 tisíc korun za rok víc," vypočítala. Rozpočet na letošní rok počítá s výdaji na odměny členů zastupitelstva a mzdu starosty a místostarostky s částkou 1,93 milionu korun.

Přilepší si lidé na neuvolněných funkcích

V návrhu, doporučeným radními, jde především o neuvolněné funkce, při jejichž vykonávání má daný člověk ještě své civilní povolání. Takoví členové rady by měli nově dostávat odměnu 2800 korun měsíčně, pokud zároveň ještě předsedají nějaké komisi rady či výboru zastupitelstva, suma bude 4300 korun. Řadový zastupitel by si měl přijít na 800 korun, pokud není členem rady a zároveň předsedá komisi či výboru, odměna bude 2300 korun měsíčně.

Neuvolnění zastupitelé, kteří zasedají ve finančním a kontrolním výboru, za tuto práci mají dostávat 1200 korun. Pokud jsou členy některé z komisí rady, jde o 700 korun. A zapojí-li se do některého osadního výboru, přivydělají si měsíčně 600 korun. Dvanáct stovek měsíčně by měli dostávat předsedové osadních výborů. Ty fungují v obou místních částech Loun Nečichách i Brloze.

Ostatní členové výborů zastupitelstva, kteří ale nejsou zastupiteli, budou dostávat odměny za účast na jednání. U finančního a kontrolního výboru je to 1200 korun a v osadním 600 korun. Členové komisí rady, s výjimkou zmíněných představitelů města, by měli dostávat 700 korun měsíčně. Jejich předsedové, pokud se opět nejedná o radního ani zastupitele, pak 1200.