Na sto tisíc korun vyjde město Žatec hydrogeologický průzkum spádové vesnice Radíčeves, který zadala k vypracování radnice.

Průzkum má ukázat, zda je ve vesnici možné řešit problematiku odpadních vod z domů pomocí malých čističek.

„Průzkum jsme nechali vypracovat proto, abychom měli představu, zda mohou v Radíčevsi být malé domovní čističky odpadních vod. V případě, že ano, jak by se voda z nich likvidovala. Zda vsakováním, nebo odvodem do vodoteče,“ vysvětlil Aleš Kassal, žatecký místostarosta s tím, že průzkum by měl být hotový do konce května.

Využití domovní čističek v Radíčevsi komplikuje fakt, že v místě chybí silnější vodoteč, kam by se mohla voda z nich odvádět.

Radíčeves je první vesnicí ve správě Žatce, kde se radnice snaží nakládání se splaškovou kanalizací systémově řešit. „V místních částech Žatce je s tím problém. Podle zákona je za odpad odpovědný majitel nemovitosti, ale chceme jim s tím pomoci,“ uvedl místostarosta.

Podle jeho slov je i možné, že by v budoucnu mohli lidé na domovní čističky odpadních vod čerpat peníze z fondu rozvoje bydlení žatecké radnice. V případě dalších vesnic ve správě Žatce, tedy Záhoří, Bezděkova a Velichova, se podle žateckého místostarosty předpokládá, že se připojí na žateckou čističku odpadních vod. Bude to ale velmi nákladné. Vybudování kanalizace v jedné vesnici vyjde na zhruba 20 milionů korun. Malé domovní čistírny vyjdou levněji.