U kostela v Libyni pomáhaly s pálením vymýcených náletů kolem cesty k rozhledně. Odsouzené ženy také posekaly a vyhrabaly areál židovského hřbitova v Drahonicích.