Ceny vstupného do nové plavecké haly, údajně příliš vysoký počet zaměstnanců, neshody s plaveckým oddílem, špatná komunikace s odbory na radnici a naposledy poničený bazén na koupališti. Ředitelka Lounské správy plaveckých areálů (LSPA) Andrea Kuďousková čelila ve vedení této městské organizace časté kritice. Vše nakonec vedlo k jejímu odvolání, ve funkci skončí na konci září. Na uvolněné místo radnice vypíše výběrové řízení.

Po tom, aby ředitelka LSPA ve funkci skončila, volali někteří delší dobu. Začátkem týdne se k tomuto názoru většinově přiklonili lounští radní. „Pro tento krok se rada rozhodla po řádném uvážení a diskuzi. Využila přitom své pravomoci odvolat ředitelku organizace bez udání důvodu,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

V radě se hlasovalo v poměru 6:3, starosta se zdržel. Pro odvolání zvedli ruku například oba místostarostové Milan Rychtařík a Vladimír A. Hons. „Problémů s plaveckou halou a koupalištěm byla celá řada. Řešili jsme je v podstatě na každé radě, na každém zastupitelstvu. Bylo by dobré, aby organizaci řídil dobrý manažer a někdo, kdo má přehled o technologiích, které tam jsou. Paní ředitelka podle mého názoru neprokázala ani jedno,“ sdělil Milan Rychtařík.

Za zlomový důvod k jejímu odvolání označil poškození plaveckého bazénu na městském koupališti. „Když tam skončily na podzim opravy, nenapustila se do bazénu voda, čímž se poškodilo dno. Podle odborného posouzení nebyl bazén v ideálním stavu, nenapuštěním vody přes zimu se jeho stav ale zhoršil,“ dodal Milan Rychtařík. Práce na opravě vyjdou město na více než milion korun.

Místostarosta Vladimír A. Hons nechtěl o důvodech odvolání hovořit. „Byl bych rád, kdyby paní Kuďousková zůstala i nadále zaměstnankyní LSPA, byť už ne v pozici ředitelky, protože její schopnost starat se třeba o organizaci různých akcí není vůbec špatná,“ sdělil.

Deník se snažil vyjádření Andrey Kuďouskové získat, telefon během středy ale nezvedala. Příspěvková organizace LSPA vznikla počátkem roku 2020, její hlavní činností je zajištění provozu plavecké haly, sauny a koupaliště. Andrea Kuďousková je její první a zatím jedinou ředitelkou. Do provozu zcela nové plavecké haly za čtvrt miliardy korun zasáhla pandemie covidu, od otevření loni v září byla dosud v provozu jen 28 dní.

Druhou podobnou organizací ve městě je Lounská správa sportovních areálů, ta se stará o sportovní halu, letní cvičiště, zimní stadion a baseballové hřiště. V Lounech před rokem 2020 vše zastřešovala jediná organizace, po výstavbě plavecké haly se rozdělila na zmíněné dvě.

V Lounech se objevují úvahy, zda organizace nesloučit. Odbor školství, kultury a sportu tamní radnice zpracoval ekonomickou analýzu, z ní vyplynulo, že od záměru sloučení nelze očekávat úspory nákladů. „Obě organizace pracují s různými režimy daně z přidané hodnoty, což byl také důvod, proč se provozy oddělily. Pokud by se sloučily, na nájemném a energiích by se muselo platit navíc 1,2 milionu korun ročně, oproti tomu úspora na personálních nákladech byla vyčíslena na zhruba dvě stě tisíc korun,“ popsal starosta Pavel Janda.

Nový ředitel LSPA by se podle současných představ vedení města měl funkce ujmout na konci léta. Bazén i koupaliště v Lounech jsou nyní pro koupající zavřené. Otevření plavecké haly se plánuje v řádech dní, v bazénech na koupališti by se zájemci měli koupat od první poloviny června.