PhDr. Radmila Holodňáková má ještě šanci, že by mohla zůstat ve funkci ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Rada města ji z tohoto místa v závěru září nejtěsnější většinou odvolala. To ale vzbudilo četné odmítavé reakce části veřejnosti.

Většina zastupitelů stojí za ředitelkou

Na stranu ředitelky se ve čtvrtek postavila i většina zastupitelů města a uložila radním, aby se ke svému spornému rozhodnutí ještě jednou vrátili a záležitost znovu posoudili. Výsledek má rada města předložit zastupitelstvu v listopadu. „Paní ředitelku pokládám za významnou osobnost města. Způsob odvolání mě zaskočil. Rada města nepostupovala citlivě, s jejím rozhodnutím nesouhlasím,“ řekla zastupitelka Stanislava Hafnerová (ČSSD).

Poukázala na fakt, že i sami radní nebyli v názoru jednotní a pro odvolání ředitelky hlasovali jen čtyři ze sedmi. „Starosta města se hlasování zdržel, z čehož plyne, že i on měl o kroku radních pochybnosti. V takovém případě měl rozhodnutí rady pozastavit a předat věc k projednání zastupitesltvu,“ řekla zastupitelka, které za její projev zatleskaly desítky přítomných lidí.

Debata probíhala v napjaté atmosféře

Starosta Žatce Erich Knoblauch (ODS) na to odpověděl, že podle zákona o obcích takové právo nemá a že všech sedm členů rady města znamená sedm rovnocenných hlasů, rozhoduje většina. Rozhodnutí radních obhajoval pouze člen rady města Miroslav Legutko (ODS). Tvrdil, že sbírky v muzeu jsou zastaralé a že by ředitelka měla předložit novou koncepci. „Je dobrá jako odborník, ale podle nás selhala v manažerské roli,“ tvrdil M. Legutko.

Debata zastupitelů v napjaté atmosféře o této věci trvala zhruba tři čtvrtě hodiny, ředitelky Holodňákové se postupně zastali Zdeňka Hamousová (nezávislá), Milan Pipal (KSČM), Břetislav Frýba (nezávislý), Martin Štross (nezávislý). Břetislav Frýba nakonec navrhl, ať rada města celou záležitost znovu posoudí a poté předloží výsledek zastupitelstvu. Tento návrh zastupitelé schválili.

„Jsem ráda, že zastupitelé se nezachovali stejně jako radní a že dokázali ocenit mou dlouholetou práci pro muzeum i město. Jejich potlesk mě velmi dojal,“ řekla na dotaz našeho deníku Radmila Holodňáková.

Doktorka Holodňáková vedla muzeum 27 let, letos v září ji však rada města náhle odvolala z funkce. Odvolání nekonfliktní ženy vzbudilo řadu odmítavých ohlasů lidí, historiků, expertů z jiných muzeí i novinářů z většiny regionálních redakcí.

 

Potlesk pro dámu

Stanislava Hafnerová je už rok zastupitelkou města Žatce. Za tu dobu si nevybavuji, že bych ji někdy slyšel vystoupit s příspěvkem k nějaké projednávané věci. Tento týden ovšem sehrála významnou roli v kauze odvolané ředitelky regionálního muzea, která zahýbala veřejným míněním v Žatci. Učitelka gymnázia nejprve prosadila, aby zastupitelstvo zařadilo vysvětlení této otázky do programu schůze, ač se do toho radě města příliš nechtělo. Poté vystoupila s projevem na obranu ředitelky a zpochybnila radikální krok rady města takovým způsobem, že sklidila potlesk dalších zastupitelů i desítek lidí, přítomných v sále. Neváhala se veřejně zastat ředitelky, které si váží, a dosáhla jistého posunu v celé nepříjemné záležitosti – toho, že rada města se k rozhodnutí o odvolání ještě jednou vrátí. Naproti tomu čtyři členové rady města, jejichž hlasy odvolaly ředitelku, k události mlčeli a před veřejností na schůzi neřekli ani slovo. Jedinou výjimkou byl radní Miroslav Legutko, který se snažil krok radních aspoň nějak obhájit. Ostatní tři byli zticha. Neříkat nesmysly a nejasné věci, nevyjadřovat se vždy a ke všemu, a přitom vlastně nic neříct– ale promluvit jen jednou za čas, když je to opravdu důležité. Takhle si představuji dobrého komunálního politika. A paní Hafnerová k tomu prokázala i kus odvahy.

Libor Želinský

Radnice odvolala ředitelku muzea

Rada města odvolala ředitelku, která vedla muzeum 27 let